Ta strona ma ograniczone wsparcie dla Twojej przeglądarki. Zalecamy przełączenie się na przeglądarkę Edge, Chrome, Safari lub Firefox.

Please note that all orders placed from 27.06 will be shipped on 10.07

Polityka Cookie

Nasza Polityka dotycząca plików cookie została ostatnio zaktualizowana 19 października 2023 r.

 

Korzystamy z Twoich danych osobowych w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

 

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone zgodnie z poniższymi warunkami. Poniższe definicje mają to samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

 

Definicje

Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności:

 • „Konto” oznacza unikalne konto utworzone dla Ciebie w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszej Usługi.

 • „Firma” na potrzeby ustawy CCPA (California Consumer Privacy Act) oznacza Firmę jako podmiot prawny, który gromadzi dane osobowe Konsumentów oraz określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Konsumentów lub w imieniu którego takie informacje są gromadzone i która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych konsumentów, która prowadzi działalność w stanie Kalifornia.

 • „Firma” (w niniejszej Umowie określana jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) odnosi się do UmaUmi

 • „Kraj” odnosi się do Cypru.

 • „Konsument” w rozumieniu ustawy CCPA (ustawa o ochronie prywatności konsumentów w Kalifornii) oznacza osobę fizyczną będącą rezydentem Kalifornii. Rezydent w rozumieniu prawa obejmuje (1) każdą osobę przebywającą w USA w celach innych niż tymczasowe lub przejściowe oraz (2) każdą osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w USA, która przebywa poza USA tymczasowo lub cel przejściowy.

 • „Pliki cookie” to małe pliki umieszczane przez witrynę internetową na Twoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu i zawierające szczegóły Twojej historii przeglądania tej witryny oraz jej wielu zastosowań.

 • „Administrator danych” w rozumieniu RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oznacza Spółkę jako osobę prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

 • „Urządzenie” oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

 • „Do Not Track” (DNT) to koncepcja promowana przez amerykańskie organy regulacyjne, w szczególności Federalną Komisję Handlu (FTC), z myślą o opracowaniu i wdrożeniu przez branżę internetową mechanizm umożliwiający użytkownikom Internetu kontrolowanie śledzenia ich działań online w witrynach internetowych.

 • „Dane osobowe” to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

  Dla celów ustawy CCPA Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które identyfikują, odnoszą się, opisują lub które można powiązać lub można w uzasadniony sposób powiązać z Tobą, bezpośrednio lub pośrednio.

 • „Sprzedaż” w rozumieniu ustawy CCPA (ustawa o ochronie prywatności konsumentów w Kalifornii) oznacza sprzedaż, wynajmowanie, wydawanie, ujawnianie, rozpowszechnianie, udostępnianie, przenoszenie lub inną komunikację ustną lub pisemną lub drogą elektroniczną lub w inny sposób dane osobowe Konsumenta innej firmie lub osobie trzeciej za wynagrodzeniem pieniężnym lub innym wartościowym wynagrodzeniem.

 • „Usługa” oznacza Stronę internetową.

 • „Usługodawca” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Spółki. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Spółkę w celu ułatwienia świadczenia Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Spółki, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomagania Spółce w analizie sposobu korzystania z Usługi.

 • „Dane o użytkowaniu” oznaczają dane zbierane automatycznie, generowane podczas korzystania z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

 • „Witryna internetowa” odnosi się do Uma< span data-mce-fragment="1">Umi, dostępny pod adresem https://umaumi.eu

 • „Ty” oznacza osobę uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, bądź firmę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta, stosownie do przypadku.

 

Gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych osobowych, które można wykorzystać do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Cię. Dane osobowe mogą obejmować między innymi:

 • Adres e-mail

 • Imię i nazwisko

 • Numer telefonu

 • Adres, stan, prowincja, kod pocztowy, miasto

 • Dane dotyczące użytkowania

 

Dane dotyczące użytkowania

Dane dotyczące użytkowania są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane użytkowania mogą obejmować takie informacje, jak adres protokołu internetowego Twojego Urządzenia (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, godzina i data Twojej wizyty, czas spędzony na tych stronach , unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Kiedy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego, możemy automatycznie zbierać pewne informacje, w tym między innymi rodzaj urządzenia mobilnego, z którego korzystasz, unikalny identyfikator Twojego urządzenia mobilnego, adres IP Twojego urządzenia mobilnego , Twój mobilny system operacyjny, typ mobilnej przeglądarki internetowej, z której korzystasz, unikalne identyfikatory urządzenia i inne dane diagnostyczne.

Możemy również zbierać informacje wysyłane przez Twoją przeglądarkę za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę lub gdy uzyskujesz dostęp do Usługi za pomocą urządzenia mobilnego.

 

Technologie śledzenia i pliki cookie

Korzystamy z plików cookie i podobnych technologii śledzenia, aby śledzić aktywność w naszym Serwisie i przechowywać określone informacje. Wykorzystywane technologie śledzenia to sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty służące do gromadzenia i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania Naszej Usługi. Technologie, z których korzystamy, mogą obejmować:

 • Pliki cookie lub pliki cookie przeglądarki. Plik cookie to mały plik umieszczany na Twoim urządzeniu. Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie zaakceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszego Serwisu. O ile nie dostosowałeś ustawień swojej przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasz Serwis może używać plików cookie.
 • Web Beacons. Niektóre sekcje naszej Usługi i nasze e-maile mogą zawierać małe pliki elektroniczne zwane sygnalizatorami WWW (nazywane również przezroczystymi gifami, znacznikami pikselowymi i pojedynczymi pikselami gif), które pozwalają Spółce na na przykład do liczenia użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli wiadomość e-mail, oraz do innych powiązanych statystyk witryny (na przykład rejestrowanie popularności określonej sekcji oraz weryfikacja integralności systemu i serwera).

Pliki cookie mogą być „trwałe” lub „sesyjne”. Trwałe pliki cookie pozostają na Twoim komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym, gdy przejdziesz do trybu offline, natomiast sesyjne pliki cookie zostaną usunięte natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej.

Korzystamy z plików cookie sesji i trwałych w celach określonych poniżej:

 • Niezbędne/niezbędne pliki cookie

  Typ: pliki cookie sesji

  Administratorzy: My

  Cel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Witryny i umożliwienia Ci korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nielegalnemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiłeś, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie w celu świadczenia Ci tych usług.

 • Polityka dotycząca plików cookie / Akceptacja powiadomień o plikach cookie

  Typ: trwałe pliki cookie

  Administratorzy: My

  Cel: te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali użycie plików cookie w Witrynie.

 • Funkcjonalne pliki cookie

  Typ: trwałe pliki cookie

  Administratorzy: My

  Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane przez Ciebie podczas korzystania z Witryny, takie jak zapamiętywanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie Ci bardziej osobistych doświadczeń i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania swoich preferencji za każdym razem, gdy korzystasz z Witryny.

 • Pliki cookie śledzące i wydajnościowe

  Typ: trwałe pliki cookie

  Administratorzy: strony trzecie

  Cel: Te pliki cookie służą do śledzenia informacji o ruchu w Witrynie i sposobie, w jaki użytkownicy korzystają z Witryny. Informacje zebrane za pomocą tych plików cookie mogą bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować Cię jako indywidualnego gościa. Dzieje się tak dlatego, że zebrane informacje są zazwyczaj powiązane z pseudonimowym identyfikatorem powiązanym z urządzeniem, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Witryny. Możemy również wykorzystywać te pliki cookie do testowania nowych stron, funkcji lub nowych funkcjonalności Witryny, aby zobaczyć, jak reagują na nie nasi użytkownicy.

Więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie i wyborów dotyczących plików cookie można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie lub w sekcji dotyczącej plików cookie w naszej Polityce prywatności.

 

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

Firma może wykorzystywać Dane Osobowe w następujących celach:

 • Aby świadczyć i utrzymywać naszą Usługę, w tym monitorować korzystanie z naszej Usługi.

 • Aby zarządzać Twoim Kontem: aby zarządzać Twoją rejestracją jako użytkownika Usługi. Podane przez Ciebie Dane Osobowe mogą zapewnić Ci dostęp do różnych funkcjonalności Usługi, z których możesz skorzystać jako zarejestrowany użytkownik.

 • W celu wykonania umowy: opracowanie, zgodność i zawarcie umowy zakupu produktów, przedmiotów lub usług, które zakupiłeś lub jakiejkolwiek innej umowy z nami za pośrednictwem Usługi.

  W celu wykonania umowy: p>
 • Aby się z Tobą skontaktować: aby skontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, SMS-ów lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikaty informacyjne dotyczące funkcjonalności, produkty lub zakontraktowane usługi, w tym aktualizacje zabezpieczeń, jeśli jest to konieczne lub uzasadnione w celu ich wdrożenia.

 • Aby dostarczać Ci aktualności, oferty specjalne i ogólne informacje o innych oferowanych przez nas towarach, usługach i wydarzeniach, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zdecydowałeś się tego nie robić otrzymać takie informacje.

 • Aby zarządzać Twoimi prośbami: Aby uczestniczyć w Twoich prośbach kierowanych do nas i zarządzać nimi.

 • W przypadku przenoszenia działalności: Możemy wykorzystywać Twoje dane do oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub całości naszych aktywów, czy to w ramach kontynuacji działalności lub w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w ramach którego przechowywane przez nas Dane Osobowe dotyczące użytkowników naszych Usług znajdują się wśród przenoszonych aktywów.

 • Do innych celów: możemy wykorzystywać Twoje dane do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszych Usług, produktów i usług , marketing i Twoje doświadczenie.

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Dostawcom usług: Możemy udostępniać Twoje dane osobowe Dostawcom usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi, przetwarzania płatności i kontaktowania się z Tobą.
 • W przypadku przenoszenia działalności: możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane osobowe w związku z fuzją, sprzedażą aktywów Spółki, finansowaniem lub przejęciem całości lub części naszej firmy na rzecz innej firmy lub w trakcie negocjacji w tej sprawie firma.
 • Podmiotom stowarzyszonym: Możemy udostępniać Twoje dane naszym podmiotom stowarzyszonym, w takim przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów stowarzyszonych przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Do podmiotów stowarzyszonych zalicza się naszą spółkę dominującą oraz wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które znajdują się pod wspólną kontrolą z nami.
 • Partnerom biznesowym: Możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom biznesowym, aby oferować Ci określone produkty, usługi lub promocje.
 • Innym użytkownikom: gdy udostępniasz dane osobowe lub w inny sposób wchodzisz w interakcję z innymi użytkownikami w obszarach publicznych, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz.
 • Za Twoją zgodą: za Twoją zgodą możemy ujawnić Twoje dane osobowe w jakimkolwiek innym celu.

 

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Firma będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wywiązania się z naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami), rozstrzygania sporów oraz egzekwowania naszych umów i zasad prawnych.

Firma będzie również przechowywać Dane o użytkowaniu do celów analizy wewnętrznej. Dane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności Naszej Usługi lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.

 

Przenoszenie Twoich danych osobowych

Twoje dane, w tym dane osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Spółki oraz we wszystkich innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przesyłane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie takich informacji oznacza Twoją zgodę na to przeniesienie.

Firma podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane będą traktowane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a żadne przekazanie Twoich danych osobowych do organizacji lub kraju nie będzie miało miejsca, chyba że zostaną wprowadzone odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.

 

Ujawnianie Twoich danych osobowych

Transakcje biznesowe

Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, Twoje Dane Osobowe mogą zostać przesłane. Powiadomimy Cię, zanim Twoje Dane Osobowe zostaną przekazane i zaczną podlegać innej Polityce Prywatności.

 

Egzekwowanie prawa

W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia Twoich Danych osobowych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).

 

Inne wymogi prawne

Firma może ujawnić Twoje dane osobowe, działając w dobrej wierze, uznając, że takie działanie jest konieczne, aby:

 • Wypełnij obowiązek prawny
 • Chroń i broń praw lub własności Firmy
 • Zapobiegaj potencjalnym nadużyciom w związku z Usługą lub badaj je
 • Chroń bezpieczeństwo osobiste Użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Chroń przed odpowiedzialnością prawną

 

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych jest dla nas ważne, pamiętaj jednak, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się stosować komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

Dostawcy usług, z których korzystamy, mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych. Ci zewnętrzni dostawcy gromadzą, przechowują, wykorzystują, przetwarzają i przekazują informacje o Twojej aktywności w naszej Usłudze zgodnie z ich Polityką prywatności.

 

Analityka

Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.

 

Marketing e-mailowy

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby kontaktować się z Tobą w sprawie biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas części lub całości tych komunikatów, korzystając z łącza rezygnacji z subskrypcji lub instrukcji podanych w każdym wysyłanym przez nas e-mailu lub kontaktując się z nami.

 

Prywatność CCPA

Niniejsza sekcja dotycząca informacji o ochronie prywatności przeznaczona dla mieszkańców Kalifornii uzupełnia informacje zawarte w naszej Polityce prywatności i ma zastosowanie wyłącznie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób zamieszkujących stan Kalifornia.

 

Kategorie gromadzonych danych osobowych

Gromadzimy informacje, które identyfikują, odnoszą się, opisują, odwołują się, mogą być powiązane lub mogą być w uzasadniony sposób powiązane, bezpośrednio lub pośrednio, z konkretnym Konsumentem lub Urządzeniem. Poniżej znajduje się lista kategorii danych osobowych, które możemy gromadzić lub które mogły zostać zebrane od mieszkańców Kalifornii w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy.

Należy pamiętać, że kategorie i przykłady podane na poniższej liście są kategoriami zdefiniowanymi w ustawie CCPA. Nie oznacza to, że wszystkie przykłady tej kategorii danych osobowych zostały faktycznie przez nas zebrane, ale odzwierciedla nasze przekonanie w dobrej wierze, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, że niektóre z tych informacji z odpowiedniej kategorii mogły być i mogły zostać zebrane. Na przykład niektóre kategorie danych osobowych będą gromadzone tylko wtedy, gdy przekażesz je bezpośrednio nam.

 • Kategoria A: Identyfikatory.

  Przykłady: prawdziwe imię i nazwisko, alias, adres pocztowy, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres protokołu internetowego, adres e-mail, nazwa konta, numer prawa jazdy, numer paszportu lub inne podobne identyfikatory.

  Zebrane: tak.

 • Kategoria B: Kategorie danych osobowych wymienione w ustawie California Customer Records (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).

  Przykłady: imię i nazwisko, podpis, numer ubezpieczenia społecznego, cechy fizyczne lub opis, adres, numer telefonu, numer paszportu, numer prawa jazdy lub stanowego dowodu osobistego, numer polisy ubezpieczeniowej, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia, numer konta bankowego, numer karty kredytowej, numer karty debetowej lub jakiekolwiek inne informacje finansowe, informacje medyczne lub informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym. Niektóre dane osobowe zawarte w tej kategorii mogą pokrywać się z innymi kategoriami.

  Zebrane: tak.

 • Kategoria C: Chronione cechy klasyfikacyjne na mocy prawa stanu Kalifornia lub federalnego.

  Przykłady: wiek (40 lat lub więcej), rasa, kolor skóry, pochodzenie, narodowość, obywatelstwo, religia lub wyznanie, stan cywilny, stan zdrowia, niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa, płeć (w tym płeć, tożsamość płciowa, ekspresja płciowa, ciąża lub poród i powiązane schorzenia), orientacja seksualna, status weterana lub wojska, informacje genetyczne (w tym informacje genetyczne rodziny).

  Zebrane: nie.

 • Kategoria D: Informacje handlowe.

  Przykłady: zapisy i historia zakupionych lub rozważanych produktów lub usług.

  Zebrane: tak.

 • Kategoria E: Informacje biometryczne.

  Przykłady: cechy genetyczne, fizjologiczne, behawioralne i biologiczne lub wzorce aktywności wykorzystywane do wyodrębnienia szablonu lub innego identyfikatora lub informacji identyfikujących, takich jak odciski palców, odciski twarzy i głosu, skany tęczówki lub siatkówki, naciśnięcia klawiszy, chód lub inne wzorce fizyczne oraz dane dotyczące snu, zdrowia i ćwiczeń.

  Zebrane: nie.

 • Kategoria F: Internet lub inna podobna aktywność sieciowa.

  Przykłady: interakcja z naszą Usługą lub reklamą.

  Zebrane: tak.

 • Kategoria G: Dane geolokalizacyjne.

  Przykłady: przybliżona lokalizacja fizyczna.

  Zebrane: nie.

 • Kategoria H: Dane sensoryczne.

  Przykłady: informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne, węchowe lub podobne.

  Zebrane: nie.

 • Kategoria I: Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem.

  Przykłady: obecna lub przeszła historia zatrudnienia lub oceny wyników.

  Zebrane: nie.

 • Kategoria J: Niepubliczne informacje edukacyjne (zgodnie z ustawą Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C., sekcja 1232g, 34 C.F.R., część 99)).

  Przykłady: dokumentacja edukacyjna bezpośrednio związana z uczniem, prowadzona przez instytucję edukacyjną lub stronę działającą w jej imieniu, np. oceny, transkrypcje, listy zajęć, plany uczniów, kody identyfikacyjne ucznia, informacje finansowe ucznia lub dokumentację dyscyplinarną ucznia.< /p>

  Zebrane: nie.

 • Kategoria K: Wnioski wyciągnięte z innych danych osobowych.

  Przykłady: profil odzwierciedlający preferencje, cechy, trendy psychologiczne, predyspozycje, zachowanie, postawy, inteligencję, zdolności i uzdolnienia danej osoby.

  Zebrane: nie.

 

Zgodnie z ustawą CCPA dane osobowe nie obejmują:

 • Publicznie dostępne informacje z rejestrów rządowych
 • Niezidentyfikowane lub zagregowane informacje o konsumentach
 • Informacje wyłączone z zakresu ustawy CCPA, takie jak:
  • Informacje zdrowotne lub medyczne objęte ustawą o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych z 1996 r. (HIPAA) oraz kalifornijską ustawą o poufności informacji medycznych (CMIA) lub dane z badań klinicznych
  • Dane osobowe objęte niektórymi, specyficznymi dla sektora przepisami dotyczącymi prywatności, w tym ustawą o uczciwej sprawozdawczości kredytowej (FRCA), ustawą Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) lub kalifornijską ustawą o ochronie informacji finansowych (FIPA) oraz ustawą o ochronie prywatności kierowców z 1994

 

Źródła danych osobowych

Pozyskujemy wymienione powyżej kategorie danych osobowych z następujących kategorii źródeł:

 • Bezpośrednio od Ciebie. Na przykład z formularzy wypełnianych w naszej Usłudze, preferencji wyrażanych lub przekazywanych za pośrednictwem naszej Usługi lub z zakupów w naszej Usłudze.
 • Pośrednio od Ciebie. Na przykład z obserwacji Twojej aktywności w naszym Serwisie.
 • Automatycznie od Ciebie. Na przykład poprzez pliki cookie, które my lub nasi dostawcy usług umieszczamy na Twoim urządzeniu podczas poruszania się po naszej Usłudze.
 • Od dostawców usług. Na przykład dostawcy zewnętrzni monitorujący i analizujący korzystanie z naszej Usługi, dostawcy zewnętrzni zajmujący się przetwarzaniem płatności lub inni dostawcy zewnętrzni, z których korzystamy w celu świadczenia Tobie Usługi.

 

Wykorzystywanie danych osobowych do celów biznesowych lub komercyjnych

Możemy wykorzystywać lub ujawniać dane osobowe, które zbieramy w „celach biznesowych” lub „celach komercyjnych” (zgodnie z definicją w ustawie CCPA), co może obejmować następujące przykłady:

 • Aby obsługiwać naszą Usługę i świadczyć Ci naszą Usługę.
 • Aby zapewnić Ci wsparcie i odpowiadać na Twoje zapytania, w tym badać i rozwiązywać Twoje wątpliwości oraz monitorować i ulepszać naszą Usługę.
 • Aby spełnić lub spełnić powód, dla którego podałeś informacje. Na przykład, jeśli udostępnisz swoje dane kontaktowe, aby zadać pytanie dotyczące naszej Usługi, wykorzystamy te dane osobowe, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Jeśli podasz swoje dane osobowe w celu zakupu produktu lub usługi, wykorzystamy te informacje w celu przetworzenia Twojej płatności i ułatwienia dostawy.
 • Aby odpowiadać na wnioski organów ścigania i zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, nakazu sądowego lub przepisów rządowych.
 • Zgodnie z opisem przedstawionym podczas zbierania danych osobowych lub w inny sposób określony w umowie CCPA.
 • Do wewnętrznych celów administracyjnych i audytowych.
 • W celu wykrywania incydentów związanych z bezpieczeństwem i ochrony przed złośliwymi, oszukańczymi, oszukańczymi lub nielegalnymi działaniami, w tym, jeśli to konieczne, w celu ścigania osób odpowiedzialnych za takie działania.

Proszę pamiętać, że powyższe przykłady mają charakter ilustracyjny i nie mają charakteru wyczerpującego. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy te informacje, można znaleźć w sekcji „Wykorzystywanie Twoich danych osobowych”.

Jeśli zdecydujemy się na gromadzenie dodatkowych kategorii danych osobowych lub wykorzystanie zebranych danych osobowych do zasadniczo odmiennych, niepowiązanych lub niezgodnych celów, zaktualizujemy niniejszą Politykę prywatności.

 

Ujawnianie danych osobowych w celach biznesowych lub komercyjnych

Możemy wykorzystywać lub ujawniać i mogliśmy wykorzystywać lub ujawniać w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy następujące kategorie danych osobowych do celów biznesowych lub komercyjnych:

 • Kategoria A: Identyfikatory
 • Kategoria B: Kategorie danych osobowych wymienione w ustawie California Customer Records (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
 • Kategoria D: Informacje handlowe
 • Kategoria F: Internet lub inna podobna aktywność sieciowa

Proszę pamiętać, że kategorie wymienione powyżej są kategoriami zdefiniowanymi w ustawie CCPA. Nie oznacza to, że wszystkie przykłady tej kategorii danych osobowych zostały faktycznie ujawnione, ale odzwierciedla nasze przekonanie w dobrej wierze, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, że niektóre z tych informacji z odpowiedniej kategorii mogły zostać i mogły zostać ujawnione.

Kiedy ujawniamy dane osobowe w celach biznesowych lub komercyjnych, zawieramy umowę, która opisuje ten cel i wymaga od odbiorcy zarówno zachowania poufności tych danych osobowych, jak i niewykorzystywania ich do żadnego celu innego niż wykonanie umowy.

p>

 

Sprzedaż danych osobowych

Zgodnie z definicją zawartą w umowie CCPA „sprzedaż” i „sprzedaż” oznaczają sprzedaż, wynajmowanie, wydawanie, ujawnianie, rozpowszechnianie, udostępnianie, przekazywanie lub inne komunikowanie ustne, pisemne, elektroniczne lub w inny sposób danych osobowych konsumenta informacji przez firmę osobie trzeciej za cenną opłatą. Oznacza to, że mogliśmy otrzymać jakąś korzyść w zamian za udostępnienie danych osobowych, ale niekoniecznie korzyść pieniężną.

Proszę pamiętać, że kategorie wymienione poniżej są kategoriami zdefiniowanymi w ustawie CCPA. Nie oznacza to, że wszystkie przykłady tej kategorii danych osobowych zostały faktycznie sprzedane, ale odzwierciedla nasze przekonanie w dobrej wierze, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, że niektóre z tych informacji z odpowiedniej kategorii mogą być i mogły zostać udostępnione w zamian za wartość .

Możemy sprzedawać i mogliśmy sprzedawać w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy następujące kategorie danych osobowych:

 • Kategoria A: Identyfikatory
 • Kategoria B: Kategorie danych osobowych wymienione w ustawie California Customer Records (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
 • Kategoria D: Informacje handlowe
 • Kategoria F: Internet lub inna podobna aktywność sieciowa

 

Udostępnianie danych osobowych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe zidentyfikowane w powyższych kategoriach następującym kategoriom stron trzecich:

 • Dostawcy usług
 • Podmioty przetwarzające płatności
 • Nasi partnerzy
 • Nasi partnerzy biznesowi
 • Dostawcy zewnętrzni, którym Ty lub Twoi agenci upoważniają nas do ujawnienia Twoich danych osobowych w związku z produktami lub usługami, które Ci oferujemy

 

Sprzedaż danych osobowych osób nieletnich poniżej 16 roku życia

Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób niepełnoletnich poniżej 16 roku życia za pośrednictwem naszej Usługi, chociaż mogą to robić niektóre witryny stron trzecich, do których odsyłamy. Te witryny stron trzecich mają własne warunki użytkowania i politykę prywatności, dlatego zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania korzystania z Internetu przez ich dzieci i poinstruowania ich, aby nigdy nie udostępniały informacji na innych stronach internetowych bez ich zgody.

Nie sprzedajemy danych osobowych Konsumentów, o których wiemy, że mają mniej niż 16 lat, chyba że otrzymamy pozytywną autoryzację („prawo do wyrażenia zgody”) od któregokolwiek Konsumenta w wieku od 13 do 16 lat roku życia albo rodzic lub opiekun Konsumenta, który nie ukończył 13 roku życia. Konsumenci, którzy wyrazili zgodę na sprzedaż danych osobowych, mogą w dowolnym momencie zrezygnować z przyszłej sprzedaży. Aby skorzystać z prawa do rezygnacji, Ty (lub Twój upoważniony przedstawiciel) możecie przesłać nam wniosek, kontaktując się z nami.

Jeśli masz powody sądzić, że dziecko w wieku poniżej 13 (lub 16 lat) przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami, podając wystarczająco szczegółowe informacje, abyśmy mogli usunąć te informacje.

 

Twoje prawa wynikające z ustawy CCPA

Ustawa CCPA zapewnia mieszkańcom Kalifornii określone prawa dotyczące ich danych osobowych. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo do powiadomienia. Masz prawo otrzymać informację, jakie kategorie Danych Osobowych są gromadzone i do jakich celów są wykorzystywane.
 • Prawo do żądania. Zgodnie z umową CCPA masz prawo zażądać, abyśmy ujawnili Ci informacje na temat naszego gromadzenia, wykorzystywania, sprzedaży, ujawniania w celach biznesowych i udostępniania danych osobowych. Po otrzymaniu i potwierdzeniu Twojej prośby ujawnimy Ci:
  • Kategorie danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat
  • Kategorie źródeł danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat
  • Nasz cel biznesowy lub komercyjny polegający na gromadzeniu lub sprzedaży tych danych osobowych
  • Kategorie stron trzecich, którym udostępniamy te dane osobowe
  • Konkretne dane osobowe, które zebraliśmy na Twój temat
  • Jeśli sprzedaliśmy Twoje dane osobowe lub ujawniliśmy je w celach biznesowych, ujawnimy Ci:
   • Kategorie sprzedawanych kategorii danych osobowych
   • Kategorie ujawnionych kategorii danych osobowych
 • Prawo odmowy sprzedaży Danych osobowych (rezygnacja). Masz prawo polecić nam, abyśmy nie sprzedawali Twoich danych osobowych. Aby przesłać prośbę o rezygnację, skontaktuj się z nami.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych. Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Po otrzymaniu i potwierdzeniu Twojej prośby usuniemy (i poinstruujemy naszych dostawców usług, aby usunęli) Twoje dane osobowe z naszych rejestrów, chyba że ma zastosowanie wyjątek. Możemy odrzucić Twoją prośbę o usunięcie, jeśli zachowanie informacji jest konieczne dla nas lub naszych usługodawców, aby:
  • Dokończ transakcję, dla której zebraliśmy dane osobowe, dostarcz towar lub usługę, o którą prosiłeś, podejmij racjonalnie przewidywane działania w kontekście naszych bieżących relacji biznesowych z Tobą lub w inny sposób wykonaj naszą umowę z Tobą.
  • Wykrywaj zdarzenia związane z bezpieczeństwem, chroń przed złośliwą, oszukańczą, oszukańczą lub nielegalną działalnością lub ścigaj osoby odpowiedzialne za takie działania.
  • Debuguj produkty, aby identyfikować i naprawiać błędy, które pogarszają istniejącą zamierzoną funkcjonalność.
  • Skorzystaj z wolności słowa, zapewnij innemu konsumentowi prawo do korzystania z prawa do wolności słowa lub skorzystaj z innego prawa przewidzianego przez prawo.
  • Przestrzegaj kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności w komunikacji elektronicznej (Cal. Kodeks karny § 1546 i nast.).
  • Angażować się w publiczne lub recenzowane badania naukowe, historyczne lub statystyczne w interesie publicznym, zgodnie ze wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi etyki i prywatności, gdy usunięcie informacji może prawdopodobnie uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie wyników badań, jeśli wcześniej wyraził świadomą zgodę.
  • Umożliwiaj wyłącznie wykorzystanie wewnętrzne, które jest w rozsądny sposób zgodne z oczekiwaniami konsumentów w oparciu o Twoją relację z nami.
  • Wypełnij obowiązek prawny.
  • Wykorzystuj te informacje w inny wewnętrzny i zgodny z prawem sposób, zgodny z kontekstem, w jakim je podałeś.
 • Prawo do niedyskryminacji. Masz prawo do tego, aby nie być dyskryminowanym w związku z korzystaniem z któregokolwiek z praw przysługujących Twojemu konsumentowi, w tym przez:
  • Odmawianie Ci towarów lub usług
  • Naliczanie różnych cen lub stawek za towary lub usługi, w tym korzystanie ze zniżek lub innych korzyści bądź nakładanie kar
  • Zapewnianie Ci innego poziomu lub jakości towarów lub usług
  • Sugerowanie, że otrzymasz inną cenę lub stawkę za towary lub usługi albo inny poziom lub jakość towarów lub usług

 

Korzystanie z praw do ochrony danych wynikających z ustawy CCPA

Aby skorzystać ze swoich praw wynikających z ustawy CCPA i jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz skontaktować się z nami:

 • Odwiedzając tę stronę w naszej witrynie: https://umaumi.eu
 • Wysyłając do nas e-mail: shop@umaumi.com

Tylko Ty lub osoba zarejestrowana u Sekretarza Stanu Kalifornii, którą upoważniasz do działania w Twoim imieniu, możesz złożyć weryfikowalną prośbę związaną z Twoimi danymi osobowymi.

 

Twoja prośba do nas musi:

 • Podaj wystarczające informacje, które pozwolą nam racjonalnie zweryfikować, czy jesteś osobą, o której zebraliśmy dane osobowe, lub upoważnionym przedstawicielem
 • Opisz swoją prośbę wystarczająco szczegółowo, aby umożliwić nam jej prawidłowe zrozumienie, ocenę i udzielenie odpowiedzi

Nie możemy odpowiedzieć na Twoją prośbę ani przekazać wymaganych informacji, jeśli nie możemy:

 • Zweryfikuj swoją tożsamość lub uprawnienia, aby złożyć wniosek
 • I potwierdź, że dane osobowe dotyczą Ciebie

Ujawnimy i dostarczymy wymagane informacje bezpłatnie w ciągu 45 dni od otrzymania Twojej możliwej do zweryfikowania prośby. Termin dostarczenia wymaganych informacji może zostać jednorazowo przedłużony o dodatkowe 45 dni, jeżeli jest to zasadnie konieczne i po uprzednim powiadomieniu.

Wszelkie ujawnienia, które udostępniamy, będą obejmować wyłącznie okres 12 miesięcy poprzedzających otrzymanie weryfikowalnego wniosku.

W przypadku wniosków o przeniesienie danych wybierzemy format dostarczenia Twoich danych osobowych, który będzie łatwy do wykorzystania i powinien umożliwiać przesyłanie informacji z jednego podmiotu do drugiego bez przeszkód.

 

Nie sprzedawaj moich danych osobowych

Masz prawo zrezygnować ze sprzedaży Twoich danych osobowych. Gdy otrzymamy i potwierdzimy od Ciebie weryfikowalną prośbę konsumenta, zaprzestaniemy sprzedaży Twoich danych osobowych. Aby skorzystać z prawa do rezygnacji, skontaktuj się z nami.

Dostawcy usług, z którymi współpracujemy (na przykład nasi partnerzy analityczni lub reklamowi) mogą wykorzystywać w Usłudze technologię służącą do sprzedaży danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w prawie CCPA. Jeśli chcesz zrezygnować z wykorzystywania Twoich danych osobowych do celów reklamy opartej na zainteresowaniach i potencjalnej sprzedaży w rozumieniu prawa CCPA, możesz to zrobić, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Pamiętaj, że każda rezygnacja jest specyficzna dla przeglądarki, której używasz. Być może będziesz musiał zrezygnować w każdej przeglądarce, której używasz.

 

 

Prywatność dzieci

Nasza Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i masz świadomość, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe Dane, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodziców, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Jeśli podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie zgoda, a Twój kraj wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody rodzica, zanim będziemy zbierać i wykorzystywać te informacje.

 

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać łącza do innych witryn internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz na link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na stronę tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności ani praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich.

 

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. O wszelkich zmianach powiadomimy Cię, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Poinformujemy Cię o tym e-mailem i/lub widocznym powiadomieniem w Naszym Serwisie, zanim zmiana zacznie obowiązywać, i zaktualizujemy datę „Ostatniej aktualizacji” na górze niniejszej Polityki prywatności.

Zalecamy okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem jakichkolwiek zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności obowiązują w momencie ich opublikowania na tej stronie.

 

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, możesz się z nami skontaktować:

 • Odwiedzając tę stronę w naszej witrynie: https://umaumi.eu
 • Wysyłając do nas e-mail: shop@umaumi.com

Użyj kodu WELCOME10 i otrzymaj 10% zniżki na swoje pierwsze zamówienie.

Koszyk

Gratulacje! Twoje zamówienie kwalifikuje się do darmowej dostawy Jesteś €100 z dala od bezpłatnej wysyłki.
Brak więcej produktów dostępnych do zakupu